Bir muttaki kardeşimizi daha ahirete uğurladık.

Onun; ismi gibi davaya maddi ve manevi destekte en önde yer alanlardan olduğuna şahidiz…

Onun; fukaranın ve gurabanın dostu ve yardımcısı olmak için çırpındığına şahidiz…

Onun; servet ve statüyü değil; Allah rızasını kazanmayı hedefleyen bir yaşam için mücadele ettiğine şahidiz...

Onun; hayatın anlamını Allah’a kulluk olarak tefekkür edip, bu istikametteki duruşunu hiç bozmadığına şahidiz…

Onun; Allah rasulü ile onun seçkin ashabı  ve ehl-i beyti yolunda yürüme kararlılığına şahidiz...

Onun; Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’e cennette komşu olma aşkı ile yanıp tutuştuğuna şahidiz...

Onun; tüm dünya Müslümanlarının ve mazlumlarının dertlerini dert edindiğine şahidiz…

Onun; emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı verilen mücadelede canını Allah yolunda vermek için sıra bekleyenlerden olduğuna şahidiz…

Onun; küresel ya da yerel zulmü lanetlemek, direniş cephesine sadakatimizi yinelemek için yaptığımız tüm eylemlerde en önde yer aldığına şahidiz…

Onun; bir Kudüs aşığı olduğuna, her Ramazan’ın son Cuması düzenlediğimiz Kudüs günlerinde helva ikramını maddi ve manevi üstlenerek Kudüs davasının halkımızın zihinlerine ve kalplerine kazınmasını ne denli arzu ettiğine şahidiz…

Onun; ailesinin uhrevi geleceği ile ilgili sürekli sorgulama yaptığına, çocuklarının muttaki birer şahsiyet olarak yetişmesi için gayret ettiğine şahidiz…

Ya Rabbi; şehadetimizi kabul ederek Ekrem Yiğit kardeşimizi cennetinle mükafatlandırmanı niyaz ediyoruz.

Ya Rabbi; Ekrem Yiğit’in evlatlarının da ona layık olacak bir hayat sürmelerini ve ümmete öncülük yapmalarını nasip et!

Ya Rabbi; cömertliği ve yiğitliği ile örnek olacak yeni Ekrem Yiğitlerin bizler arasından çıkmasını nasip et!