Mücahit Gültekin ''Doğruluk ve Gerçeklik: Kime Göre, Neye Göre?'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İslami Analiz/Köşe Yazıları

İslami Analiz köşe yazarlarından Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Gültekin, kaleme aldığı yeni yazısında günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olan "hakikat" anlayışının, arayışının kaybolmasını gündeme taşıdı.

Postmodern dönemle birlikte dünyada kesinlik, doğruluk, hakikat gibi kavramların tahribata uğradığını ve git gide insan hayatından uzaklaştığını ifade eden Gültekin, bu durumun doğurduğu ve doğuracağı olası çıkmazlara işaret ederek uyarılarda bulundu. Gültekin bahsi geçen durumun her geçen gün daha da derinleşmesinde Müslümanların içinde bulunduğu tutarsızlık ve temsiliyet sorununun da önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Sadece eğitim ve siyaset kurumunun değil hukukun da giderek kesinlik, nesnellik ve gerçeklik arayışından vazgeçmesi "beden", "insan", "makine" gibi bugüne kadar bize kesin ve köşeli gibi görülen kavramların tanımlanamaz bir hale geleceğini gösteriyor. Böyle bir dünyada hukuk da yargıçlar tarafından sürekli yeniden inşa edilen bir şey haline gelecek gibi görünüyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.