Atasoy Müftüoğlu, İslami Analiz’deki yeni yazısında İslam toplumlarının İslam’ın ontolojik düzlemde yeniden tarih sahnesine girmesi için mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Atasoy Müftüoğlu, İslami Analiz’deki yeni yazısında İslam toplumlarının İslam’ın ontolojik düzlemde yeniden tarih sahnesine girmesi için mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Müftüoğlu, ‘Tarih bilincine, bilinç özgürlüğüne sahip olmayan, mumyalanmış bir gelenekle hayatlarını sürdüren toplumlar ve kültürler, İslam’ın ontolojik ve epistemolojik bir özgürlükten, otorite ve meşruiyetten yoksun olduğunu, bu özgürlüklerden bilinçli olarak mahrum edildiklerini bilmiyor, bilmek ve öğrenmek istemiyor, dolayısıyla da bu özgürlükler için mücadele etme ihtiyacı duymuyor. Dışlanmaya, dayatmaya maruz kalan, bu dışlama ve dayatmaları içselleştiren bir bünye, kendilik yeteneğini, bağımsızlık ve üretkenlik yeteneğini kaybeder.  Bugün, bu sözünü ettiğimiz kendilik, bağımsızlık ve üretkenlik yeteneğini kaybettiğimiz için, İslami bir varoluş ve hayat tarzını tecrübe etmek üzere, somut bir çerçeve içerisinde tasavvur edemiyoruz’ ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.