Atasoy Müftüoğlu, İslami Analiz için "Romantik Uykulardan Uyanmaya Cesaret Etmek" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İslâmî Analiz/Köşe Yazarları

Müftüoğlu, yazısında Müsülümanların ulus-devlete, ulus-devletin kavramlarına, kurumlarına razı olduklarını ve İslam'ın ufkunu, dünya görüşünü kaybettiğini vurguladı. Bu durumda İslam medeniyetinin yeniden diriltilmesinin mümkün olmadığı ifade eden Müftüoğlu, Müslümanların bunun farkında olmadığını, hameset alanında romantik bir şekilde varoluşlarını sürdürdüğünü belirtti.

"Modern tarihin son yüzyıllarını, Avrupa, özellikle de Fransız entelektüel-kültürel-felsefi etkisi altında geçiren Türkiye’de, sözünü ettiğimiz sömürgecilik, otorite ve meşruiyetini sürdürdüğü için, düşünsel/kültürel/siyasal hayat hiçbir şekilde, İslami referansların otorite ve meşruiyetlerini telaffuz etmeye, Batılı hukuk/ekonomi/siyaset sistemini sorgulayarak, İslami hukuk/ekonomi/siyaset sistemini kamusal gündeme getirmeye cesaret edemiyor.

Müslüman kadrolar ve kitleler, hamaset alanının düşüncesiz duygusallıklarıyla bütünleştikleri için, hiç kimse, aziz İslam’ın, kuramsal-kavramsal-kurumsal etkinliğinin yok edilerek, nasıl söylemsel ve soyut bir etkinliğe dönüştüğünü/dönüştürüldüğünü soramıyor, tartışamıyor. İslamı kuramsal-kavramsal-kurumsal boyutları ve bütünlüğü içerisinde, ancak söylemsel düzlemde konuşan/konuşabilen toplumların medeniyet tasavvurları da maalesef söylemsel düzlemde kalıyor. Ulus-devlet kutsalları, kavram, kurum ve pratikleriyle bütünleşen toplumların hiçbir şekilde İslam medeniyetinden söz edemeyeceleri her nasılsa hiç düşünülmüyor, hatırlanmıyor, merak edilmiyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız