Atasoy Müftüoğlu, İslami Analiz için kaleme aldığı yeni yazısında alim ve aydınların iktidar sahiplerinin yanında olabilmek için ilimlerini çiğnediklerini vurguladı.

İslâmî Analiz/Köşe Yazıları

İslâmi Analiz yazarlarından Atasoy Müftüoğlu "Edilgen Belirsizlikler" başlıklı yeni köşe yazısında "Günümüzde İslam toplumları, içerisinde yaşadığımız toplumda da izlenebileceği üzere, güzsüzleştirici geleneklerle kısıtlanıyor. Güçsüzleştirici gelenekler sebebiyle olayların arkasından koşuyor, gerçekliğin hep gerisinde kalıyoruz. Bu nedenle de umudu imkansız kılan edilgen belirsizliklere maruz kalıyoruz." dedi.

"Müslüman olmak, üst düzey bir farkındalığa sahip olmayı gerektirir." diyen Müftüoğlu "Toplumlarımız, resmi dindarlıkların, resmi milliyetçiliklerin, resmi düşüncenin ve ulus-devlet kutsallarının belirlediği sınırlar içerisine kapatıldığı için, din’i hayat ruhunu ve bilincini kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu içinde bulunduğumuz günlerle ilgili "Aydınlarımız, alimlerimiz vb. muktedirlerin saflarında hizalanabilmek için, hertür manevi-ahlaki değeri yok sayabilmektedir. İslam dünyası toplumlarında, iktidar sahipleri, İslami-ahlaki-kültürel, derin erezyon ve derin çürüme pahasına, mutlak çıkarlarını ve mutlak iktidarlarını sürdürebilmek için barbarca umursamazlıklar sergileyebiliyor." yorumunda bulundu.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız