Macar Helsinki Derneği, Macaristan'da sınır kamplarındaki mültecilerin aç bırakıldığını, aç bırakma uygulamasının 21. yüzyılda dünyada eşi benzeri olmayan utanç verici bir uygulama olduğunu belirtti.

Macar Helsinki Derneği, Macaristan'da sınır kamplarındaki mültecilerin aç bırakıldığını, aç bırakma uygulamasının 21. yüzyılda dünyada eşi benzeri olmayan utanç verici bir uygulama olduğunu belirtti.

Macar hükümeti Avrupa'da mültecilere karşı en sert önlemleri alıp uygulayan hükümetler arasında bulunuyor. Sırbistan sınırını dikenli tellerle çeviren hükümet, sınırda mülteci kampları kurmuş durumda.

Bu kamplar "transit kamp" olarak adlandırılıyor. Prefabrik konutlardan oluşan ve çok sıkı korunan bu kamplara basının girmesine izin verilmiyor.

Ülkeye kaçak giren mülteciler "suç işledikleri" için mülteci başvurusu yapamıyor ve hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Macar Helsinki Derneği ve bazı diğer insan hakları savunucuları, Macaristan'da sınır kamplarındaki mültecilerin aç bırakıldığını açıkladı.

Macar Helsinki Derneği eş başkanı Marta Pardavi mültecilerin aç bırakıldıklarını, resmi makamları mültecilere yemek vermeye zorlayabilmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

Helsinki Derneği, mültecilerin aç bırakılma uygulamasının 21. yüzyılda dünyada eşi benzeri olmayan utanç verici bir uygulama olduğunu belirtti.

Mülteci kamplarındaki sefaletin boyutlarını incelemek için Nisan ayı başlarında Röszke Transit Mülteci Kampını ziyaret eden Macar parlamentosunun iki üyesinin açıklamaları da uzun bir süre Macar basınında yer almıştı.