06 Aralık, 2019

TÜRKİYE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim oraklığı hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsl ettiği (A) ve (B) grubu hisseleri Hazine'ye devredildi.

Sayfa: 5/2000